Kniver 2015

Kniv nr 155
Kniv nr 155

155
Blad: Robert Mattsson, Sverige
Skaft: Stabilisert alm, mammuttann, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Robert Mattsson, Sweden
Handle: Stabilized elm burl, mammoth, pewter
Sheath: Rawhide leather

 

Kniv nr 156
Kniv nr 156

156
Blad: Arne Skogli
Skaft: Desert ironwood, hvaltann, tinn m filework
Slire: Rårandslær

Blade: Arne Skogli
Handle: Desert ironwood, whale tooth, pewter w filework
Sheath: Rawhide leather

 

Kniv nr 157
Kniv nr 157

157
Blad: Brødrene Nylund, Finland
Skaft: Desert ironwood, mammuttann, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Nylund brothers, Finland
Handle: Desert ironwood, mammoth, pewter
Sheath: Rawhide leather

 
 

Kniv nr 158
Kniv nr 158

158
Blad: Bjarne Rasmussen, Danmark
Skaft: Stabilisert flammelønn, mammuttann, tinn
Slire: Rårandslær med sølvholk

Blade: Bjarne Rasmussen, Denmark
Handle: Stabilized curly maple, mammoth tooth, pewter
Sheath: Rawhide leather with silver

 

Kniv nr 159
Kniv nr 159

159
Blad: Steen Nielsen
Skaft: Stabilisert almeknute, hvaltann, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Steen Nielsen
Handle: Stabilized elm burl, whale tooth, pewter
Sheath: Rawhide leather

 
 

Kniv nr 160
Kniv nr 160

160
Blad: Brødrene Nylund, Finland (9 cm)
Skaft: Stabilisert bøk med råte, ibenholt, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Nylund brothers, Finland (9 cm)
Handle: Stablized spalted beech, ebony, pewter
Sheath: Rawhide leather

 
 

Kniv nr 161
Kniv nr 161

161
Blad: Brødrene Nylund, Finland
Skaft: Stabilisert råtebørk,ibenholt, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Nylund brothers, Finland
Handle: Stabilized spalted birch, ebony, pewter
Sheath: Rawhide leather

 
 

Kniv nr 162
Kniv nr 162

162
Blad: Arne Skogli
Skaft: stabilisert flammebjørk, hvaltann, reinhorn,tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Arne Skogli
Handle: Stabilized curly birch, whale tooth, reindeer antler, pewter
Sheath: Rawhide leather

Kniv nr 163
Kniv nr 163

163
Blad: Tommy Jimmerfors, Sverige
Skaft: Stabiliert sycamore, stellars sjøku, sølvtinn
Slire: Rårandslær

Blade: Tommy Jimmerfors, Sweden
Handle: Stabilized sycamore, stellar sea cow, pewter
Sheath: Rawhide leather

Kniv nr 164
Kniv nr 164

 
164
Blad: Bjarne Rasmussen, Danmark
Skaft: Stabilisert lønneknute, kuduhorn og tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Bjarne Rasmussen, Denmark
Handle: Stabilized maple burl, kudu horn, pewter
Sheath: Rawhide leather

Kniv nr 165
Kniv nr 165

165
Blad: Bjarne Rasmussen, Danmark
Skaft: Stabilisert box elder, mammuttann, bronse
Slire: Rårandslær
1. premie og Best in show Bardufoss 2015

Blade: Bjarne Rasmussen, Denmark
Handle: Stabilized box elder, mammoth tusk, bronze
Sheath: Rawhide leather
1. prize and Best in show at Bardufoss 2015

Kniv nr 167
Kniv nr 167

167
Blad: Kent Andersson, Sverige (7 cm)
Skaft: Svartor, moskus pannebrask, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Kent Andersson, Sweden (7 cm)
Handle: Blackthorn, musk ox skull, pewter
Sheath: Rawhide leather

Kniv nr 168
Kniv nr 168

 
 
168
Blad: Asbjørn Solheim
Skaft: Ziricote, hvaltann, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Asbjørn Solheim
Handle: Ziricote, whale tooth, pewter
Sheath: Rawhide leather

 
 

Kniv nr 169
Kniv nr 169

169
Blad: Brødrene Nylund, Finland (9 cm)
Skaft: Stabilisert asal, hvaltann, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Nylund brothers, Finland (9 cm)
Handle: Stabilized asal, whale tooth, pewter
Sheath: Rawhide leather

Kniv nr 170
Kniv nr 170

 

170
Blad: Arne Solheim
Skaft: Aluminium, stabilisert elghorn, granknute
Slire: Rårandslær
1. premie Bardufoss 2015

Blade: Asbjørn Solheim
Handle: Aluminum, stabilized moose antler, spruce burl
Sheath: Rawhide leather
1. prize at Bardufoss 2015

Kniv 172
Kniv nr 172

172
Blad: Brødrene Nylund, Finland
Skaft:Valnøtt, stabilisert elghorn, tinn
Slire:Rårandslær

Blade: Nylund Brothers, Finland
Handle:Walnut, stabilized moose antler, pewter
Sheath:Rawhide leather

Kniv 173
Kniv nr 173

 
 
173
Blad: Mogens Loft Svendsen, Danmark
Skaft:Briar, mammut støttann, tinn
Slire:Rårandslær

Blade: Mogens Loft Svendsen, Denmark
Handle:Briar, mammoth ivory, pewter
Sheath:Rawhide leather

Kniv 174
Kniv nr 174

 
174
Blad: Mogens Loft Svendsen (Danmark)
Skaft:Stabilisert valbjørk, valtann, tinn
Slire:Rårandslær

Blade: Mogens Loft Svendsen (Denmark)
Handle:Stabilized curly birch, whale tooth, pewter
Sheath:Rawhide leather

Kniv 175
Kniv nr 175

 
175
Blad: Poul Strande, Danmark
Skaft: Stabilisert bjørkeknute, kuduhorn, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Poul Strande, Denmark
Handle:Stabilized birch burl, kudu horn, pewter
Sheath:Rawhide leather

Kniv 176
Kniv nr 176

 
 
176
Blad: Bjarne Rasmussen, Danmark
Skaft:Stabilisert valbjørk, ibenholt, bronse
Slire:Rårandslær

Blade: Bjarne Rasmussen, Denmark
Handle:Stabilized curly birch, ebony, bronze
Sheath:Rawhide leather

Kniv 178
Kniv nr 178

 
178
Blad: Mogens Loft Svendsen (Danmark)
Skaft:Stabilisert myreik, mammut støttann, tinn
Slire:Rårandslær

Blade: Mogens Loft Svendsen (Denmark)
Handle:Stabilized bog oak, mammoth ivory, pewter
Sheath:Rawhide leather

Kniv 179
Kniv nr 179

179
Blad: Arne Skogly
Skaft:Amboine, Ribbein fra Stellars sjøku, bronse
Slire:Rårandslær

Blade: Arne Skogly
Handle:Amboine, Stellar sea cow rib, bronze
Sheath:Rawhide leather/em>
 

Kniv 180
Kniv nr 180

180
Blad: Robert Mattsson, Sverige
Skaft: Svartor og valbjørk
Slire: Rårandslær

Blade: Robert Mattsson, Sweden
Handle:Alder burl, curly birch
Sheath:Rawhide leather

Kniv nr 181
Kniv nr 181

 
 
181
Blad: Finn Schmidt
Skaft:Stabilisert valbjørk og elghorn, tinn
Slire:Rårandslær

Blade: Finn Schmidt
Handle:Stabilized curly birch and moose antler, pewter
Sheath: Rawhide leather

Kniv 182
Kniv nr 182

182
Blad: John Gammelsæther
Skaft:Red Mallee gum, elghorn, tinn
Slire:Rårandslær

Blade: John Gammelsæther
Handle:Red Mallee gum, moose antler, pewter
Sheath:Rawhide leather

 
 
 

Kniv nr 183
Kniv nr 183

183
Blad: Finn Schmidt
Skaft:Stabilisert tulipwood, tinn
Slire:Rårandslær

Blade: Finn Schmidt
Handle:Stabilized tulipwood, pewter
Sheath:Rawhide leather

Kniver til hverdag og fest