Kniver 2014

Kniv no 120
Kniv no 120

120
Blad: Asbjørn Solheim
Skaft: Stabilisert lønn og mammut ribbein, hvaltann og sølvtinn
Slire: Rårandslær

Blade: Asbjørn Solheim (Norway)
Handle: Stabilized maple and mammoth rib bone, sperm whale tooth and pewter
Sheath: Rawhide leather

 

Kniv 121
Kniv 121

121
Blad: Steen Nielsen
Skaft: Stabilisert redwood, mammut støttann, tinn m filework
Slire: Rårandslær

Blade: Steen Nielsen
Handle: Stabilized redwood, mammoth ivory, pewter with filework

Kniv 122
Kniv 122

122
Blad: Asbjørn Solheim
Skaft: Grey gum, red mallee gum, aluminium
Slire: Rårandslær

Blade: Asbjørn Solheim
Handle: Grey gum, red malle gum, aluminum
Sheath: Rawhide leather

Kniv 123
Kniv 123

123
Blad: Arne Skogli
Skaft: Stabilisert box elder, mammut støttann, sølvtinn
Slire: Rårandslær

Blade: Arne Skogli
Handle:Stabilized box elder, mammoth ivory, pewter
Sheath:Rawhide leather

Kniv 124
Kniv 124

124
Blad: Bjarne Rasmussen, Danmark
Skaft: Ibenholt og briar
Slire: Rårandslær
1. premie Elverum 2014 bruksknivklassen

Blade: Bjarne Rasmussen, Denmark
Handle:Ebony and briar
Sheath: Rawhide leather
1. price Elverum 2014 utility knife

Kniv 125
Kniv 125

125
Blad: Bjarne Rasmussen (Danmark)
Skaft: Stabilisert redwood og elghorn, sølvtinn
Slire: Rårandslær

Blade: Bjarne Rasmussen (Denmark)
Handle: Stabilized redwood and moose antler, pewter
Sheath:Rawhide leather

 

Kniv 126
Kniv 126

126
Blad: Asbjørn Solheim
Skaft: Stabilisert sycamore, hvaltann, sølvtinn
Slire: Rårandslær

Blade: Asbjørn Solheim
Handle: Stabilized sycamore, sperm whale tooth, pewter
Sheath:Rawhide leather

Kniv no 127
Kniv 127

127
Blad: Arne Skogli
Skaft: Stabilisert bøk, Stellars sjøku, sølvtinn
Slire: Rårandslær

Blade: Arne Skogli
Handle: Stabilized beech, Stellar seacow, pewter
Sheath:Rawhide leather

Kniv 128
Kniv 128

128
Blad: Asbjørn Solheim
Skaft: Stabilisert råtebjørk, box elder, bronse
Slire: Rårandslær

Blade: Asbjørn Solheim
Handle: Stabilized spalted birch, box elder, bronze
Sheath:Rawhide leather

 

Kniv nr 129
Kniv nr 129

129
Blad: Maikhel Eklund, Sverige
Skaft: Stabilisert buckeye, bøffelhorn, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Maikhel Eklund, Sweden
Handle:Stabilized buckeye, buffalo horn, pewter
Sheath:Rawhide leather

Kniv no 130
Kniv 130

130
Blad: Bjarne Rasmussen (Danmark)
Skaft: Stabilisert sycamore, mammut støttann, sølvtinn
Slire: Rårandslær

Blade: Bjarne Rasmussen (Denmark)
Handle: Stabilized sycamore, mammoth ivory, pewter
Sheath:Rawhide leather

 

Kniv nr 131
Kniv nr 131

131
Blad: Asbjørn Solheim (7,5 cm)
Skaft: Stellar sjøku, mammut ribbein,
box elder
Slire: Rårandslær

Blade: Asbjørn Solheim (7,5 cm)
Handle: Stellar sea cow, mammoth rib,
box elder
Sheath: Rawhide leather

 

Kniv no 132
kniv no 132

132
Blad: Asbjørn Solheim
Skaft: Valbjørk, hvaltann, sølvtinnn
Slire: Rårandslær

Blade: Asbjørn Solheim
Handle:Curly birch, sperm whale tooth, pewter
Sheath: Rawhide leather

Kniv 133
Kniv 133

133
Blad: Anders Hedlund, Sverige
Skaft: Stabilisert eik, hvaltann
Slire: Rårandslær

Blade: Anders Hedlund, Sweden
Handle:Stabilized oak, sperm whale tooth
Sheath:Rawhide leather

Kniv 134
Kniv 134

134
Blad: Jørn Lund, Danmark
Skaft: Stabilisert buckeye, hvalbein, tinn
Slire: Rårandslær
1. premie og 3 best in show Bardu 2014

Blade: Jørn Lund, Denmark
Handle: Stabilized buckeye, whale bone, pewter
Sheath:Rawhide leather
1. price and 3rd best in show Bardu 2014

 

Kniv 135
Kniv 135

135
Blad: Bjarne Rasmussen, Danmark (9 cm)
Skaft: Desert ironwood, mammut støttann, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Bjarne Rasmussen, Denmark (9 cm)
Handle: Desert ironwood, mammoth ivory, pewter
Sheath: Rawhide leather

 

Kniv nr 136
Kniv nr 136

136
Blad: Mogens L Svendsen, Danmark (7,5 cm)
Skaft: Stellar sjøku, mammuttann, stabilisert box elder
Slire: Rårandslær

Blade: Mogens L Svendsen, Denmark (7,5 cm)
Handle: Stellar seacow, mammoth tusk, stabilized box elder

 

Kniv 137
Kniv 137

137
Blad: Steen Nielsen
Skaft: Koa, hvaltann, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Steen Nielsen
Handle: Koa, whale tooth, pewter
Sheath: Rawhide leather

 

kniv nr 138
kniv nr 138

138
Blad: Asbjørn Solheim
Skaft: Stabilisert poppel, bøffelhorn, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Asbjørn Solheim
Handle: Stabilized poplar, buffalo horn, pewter
Sheath: Rawhide leather

 

kniv nr 139
kniv nr 139

139
Blad: Bjarne Rasmussen, Danmark
Skaft: Stabilisert eik, mammut støttann, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Bjarne Rasmussen, Denmark
Handle: Stabilized cross cut oak, mammoth tusk, pewter
Sheath: Rawhide leather

Kniv 140
Kniv 140

140
Blad: Jimmy Timmerfors, Sverige
Skaft: Stabilisert lønneknute, mammut støttann, bronse
Slire: Rårandslær

Blade: Jimmy Timmerfors, Sweden
Handle: Stabilized maple burl, mammoth ivory, bronze
Sheath: Rawhide leather

Kniv 141
Kniv 141

141
Blad: Pär Björkman, Sverige (8,5 cm)
Skaft: Stabilisert rogn m råte, hvaltann, tinn
Slire: Rårandslær
1. premie brukskniv Elverum 2015

Blade: Pär Björkman, Sweden (8,5 cm)
Handle: Stabilzed spalted rowan, whale tooth, pewter
Sheath: Rawhide leather
1. prize utility knife at Elverum 2015

kniv nr 142
kniv nr 142

142
Blad: Steen Nielsen
Skaft: Stabilisert hampetau, elghorn, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Steen Nielsen
Handle: Stabilized hemp rope, moose antler, pewter
Sheath: Rawhide leather

 

kniv nr 143
kniv nr 143

143
Blad: Bjarne Rasmussen, Danmark (9 cm)
Skaft: Stabilisert box elder, mammut støttann, bronse
Slire: Rårandslær

Blade: Bjarne Rasmussen, Denmark (9 cm)
Handle: Stabilized box elder, mammoth tusk, bronze
Sheath: Rawhide leather

kniv nr 144
kniv nr 144

144
Blad: Arne Skogli
Skaft: Stabilisert råtebjørk og elghorn, tinn
Slire: Rårandslæg

Blade: Arne Skogli
Handle: Stabilized spalted birch, moose antler, pewter
Sheath: Rawhide leather

 

Kniv 145
Kniv 145

145
Blad: Brødrene Nylund, Finland
Skaft: Stabilisert lønn, jet stone, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Nylund brothers, Finland
Handle: Stabilized maple, jet stone, pewter
Sheath: Rawhide leather

 

Kniv 146
Kniv 146

146
Blad: Morten Håkonsen (stål fra Tirpitz)
Skaft: Stabilisert råtebjørk, elghorn, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Morten Håkonsen
Handle: Stabilized spalted birch, moose antler, pewter
Sheath: Rawhide leather

 

kniv 147
kniv 147

147
Blad: Tommy Jimmerfors, Sverige
Skaft: Stabilisert redwood, mammuttann, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Tommy Jimmerfors, Sweden
Skaft: Stabilized redwood, mammoth ivory, pewter
Sheath: Rawhide leather

 

Kniv 149
Kniv 149

149
Blad: Kent Andersson, Sverige
Skaft: Stabilisert alm og elghorn, bronse
Slire: Rårandslæg

Blade: Kent Andersson, Sweden
Handle: Stabilized elm and moose antler, bronze
Sheath: Rawhide leather

 

kniv 150
kniv 150

150
Blad: Tommy Jimmerfors, Sverige
Skaft: Stabilisert lønneknute, mammut ribbein, hvaltann m filework
Slire: Rårandslær

Blade:Tommy Jimmerfors, Sweden
Handle: Stabilized maple burl, mammoth rib, whale tooth w filework
Sheaht: Rawhide leather

 

kniv nr 151
Kniv nr 151

151
Blad: Bjarne Rasmussen, Danmark
Skaft: Stabilisert box elder og Stellars sjøku, tinn m filework
Slire: Rårandslær

Blade: Bjarne Rasmussen, Denmark
Handle: Stabilized box elder, stellar seacow, pewter w filework
Sheath: Rawhide leather

kniv nr 152
kniv nr 152

152
Blad: Anders Hedlund, Sverige
Skaft: Palisanderknute, stabilisert elghorn, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Anders Hedlund, Sweden
Handle: Rosewood burl, stabilized moose antler, pewter
Sheath: Rawhide leather

 

kniv nr 153
kniv nr 153

153
Blad: Bjarne Rasmussen, Danmark
Skaft: Palisanderknute, moskus pannebrask, tinn
Slire: Rårandslær

Blade: Bjarne Rasmussen, Denmark
Handle: Rosewood burl, musk ox, pewter
Sheath: Rawhide leather

Kniver til hverdag og fest